• English
  • עברית

בית

אתר זה מתמקד בתחום דיני הירושה בישראל. האתר נערך בעברית ובאנגלית כאחד, והוא מהווה חלק מאשכולאתרים העוסק ב-דיני המשפחה בישראל, פרי יצירת צוות משרדנו.

האתר שוקד עלמיפוי וכיסוי נושאי ונקודתי של שדה רחב זה, בבחינת מעשה פסיפס, והוא שואף לחשוף אתה-"גנום" המשפטי של נושא זה, מן ההיבט הטכני, ההיבט המהותי, ומן ההיבט של יחסיהגומלין והזיקות לשטחי משפט אחרים.


ניתן  לשלוח שאלות בעניין דיני ירושה לפורום שלנו בעילום שם וללא תשלום. על שאלות נבחרותתינתנה תשובות, לפי שיקול דעת מנהל האתר, והן תשובצנה באתר ,פורום דיני משפחה בישראל  

יודגש, כיהתשובות והמידע הנמסר במסגרת האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

ניתן לתאם פגישת ייעוץ משפטי במשרדנו, הכרוכה בתשלום, באמצעות הקישור יצירת קשרו הפרטים המופיעים בו.


עו"ד עמיהוד בורוכוב וצוות המשרד

-->