• English
  • עברית

ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה

תגובת יורש הנפגע מהחלטת הרשם לענייני ירושה

מה יכול לעשות יורש שנפגע מהחלטת הרשם לענייני ירושה?

 

יורש הסבור כי נפלה שגיאה או טעות בהחלטת רשם הירושה, יכול לערער עליה לביהמ"ש לענייני משפחה.

 

 

-->